Jobb

Våre medarbeideres kompetanse og engasjement er selve fundamentet i Con-Form. Vi har lang tradisjon for å gi våre medarbeidere muligheter for videreutvikling og intern karriere.
Se ledige stillinger
«En dyktig Con-Former er en god teamarbeider som kan faget sitt godt og som jobber engasjert, løsningsorientert og målrettet. Slik fortsetter vi å videreutvikle et faglig sterkt og framtidsrettet fagmiljø.»

Engasjerte og dyktige medarbeidere er fundamentet i Con-Form. Uten medarbeidernes kompetanse og innsats vil vi ikke nå våre mål. Derfor er det avgjørende for oss at vi har et arbeidsmiljø hvor de ansatte trives, og at de virkelig har lyst til å bidra på best mulig måte. At de opplever å ha interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og attraktivt selskap. Målet er at vi alle skal være glade i og stolte av arbeidsplassen vår i Con-Form!

Vi tror på at hvis du har det moro og trives på jobben, og opplever å være i faglig og personlig utvikling gjennom det daglige arbeidet, så tar du også et større ansvar og gir «det lille ekstra» som utgjør så stor forskjell. Det er gull verdt.

Samtidig vil kundene gjennom våre dyktige medarbeidere oppleve Con-Form som en verdifull, kompetent og trygg samarbeidspartner.

Tradisjon på talentutvikling
Vi er stolte av å ha en tradisjon på å være gode på talentutvikling og intern-rekruttering, det å se og løfte fram dyktige medarbeidere og lederkandidater. Flere av våre ledere har startet som montør på byggeplass eller som produksjonsarbeider i fabrikk, og har etter hvert fått større ansvar og muligheter for å utvikle seg videre i Con-Form.

Hvor holder vi til?
Con-Form har i dag rundt 400 ansatte i Norge og Sverige. Vi har entreprenørvirksomhet Sør- og Midt-Norge og entreprenørkontorer i Oslo, Trøndelag og Tvedestrand, samt fabrikker i Orkanger, Lunde i Telemark, Kristiansand og Strömstad. I tillegg er vi medeier i to fabrikker i Bergen, og har lisensproduksjon i Kabelvåg.

En seriøs aktør i byggebransjen

Kompetanseutvikling

Lærlinger

Studenter

Kontakt oss for komplette
råbygg i betong - optimalisert
etter behov og levert på tiden.

Kontakt