Miljø og bærekraft

Con-Form tar klimautfordringen på alvor. Vi jobber målrettet hver dag for å redusere vårt klimaavtrykk. Vi har definert ambisiøse mål for denne reduksjonen. Fra vår samlede GWP-verdi (GWP=Global Warming Potential) i 2020 til en reduksjon på 75% i 2030. Dette gjør vi på følgende måter og innsatsområder:

Con-Form på byggeplass

Con-Form er klar for fossilfri bygging av råbygget på byggeplass. Vi kan sammen med våre samarbeidspartnere gjennomføre komplett montasje på byggeplass med følgende fossilfrie løsninger:

  • Elektrisk drevet kran til montasje av elementer og øvrige kranløft
  • Støpe ut ferdig betong med tobb eller elektrisk drevet betongpumpe
  • Oppvarming med elektrisitet, fjernvarme eller biodiesel på vinteren og til uttørking
  • Benytte fasade-elementer og tildekkinger for å redusere tilført energimengde
  • Transport fra fabrikk til byggeplass, med biler drevet på biodiesel

CF byggesystemer

Vi vil alltid tilstrebe å oppføre råbygget med minst mulig materialbehov gjennom optimalisering av løsninger og materialegenskaper. Vi har et bevisst forhold til hvilke dimensjonerende forhold som påvirker utformingen av et råbygg. Det gjelder bæreevne, stabilitet, brannegenskaper og lydkrav. Vi vurderer de ulike miljøpåkjenninger på råbygget for å sikre god bestandighet og lang levetid.

Vårt mest benyttede byggesystem er basert på skallvegger og plattendekker. Vi kompletterer dette med trapper, bjelker, søyler og balkonger etter behov. Vegg- og dekke-elementene tilleggsarmeres og støpes ut på byggeplassen. Vi kan utføre både elementer og utstøpning i lavkarbon-betong etter ønske fra oppdragsgiver. Ved gjennomføring på byggeplass, kan bruk av lavkarbon-betong gi utfordringer som er avhengig av forholdene i det enkelte prosjekt. Vi vil veilede kunden til det beste resultat.  

Vi har i tillegg et annet byggesystem med navn E-slab. Dette byggesystemet er utviklet sammen med Snøhetta, primært for bruk i næringsbygg. Dekke-elementene er utført i slanke betongprofiler og vi benytter kun 60% av betongmengden i forhold til tradisjonelle dekker med jevn tykkelse. Byggesystemet kan gi stor fleksibilitet til inndeling av funksjoner og rom, uten omfattende ombygning. Alle tekniske føringer inkludert tilluft, plasseres skult i dekkekonstruksjonen. E-slab dekkene lar seg enkelt kombinere med andre betongelementer og stålprofiler, som f.eks. søyler, bjelker og skallveggløsninger i tillegg til trapper. E-slab systemet kan også utføres i lavkarbon-betong. I tillegg er systemet utviklet for ombruk av elementene i nye bygg etter endt funksjonstid i det første bygget. E-slab er nyutviklet og vil være klar for produksjon i 2022.

Utvikling av miljøriktige betongmaterialer

Con-Form har sammen med andre kjente aktører, utviklet en betong som inneholder karbon, kalt Biocrete. Karbonet er hentet ut ifra avfall fra treindustri, byggeplasser og rivingsmasser, som blir lett brent i en pyrolyseprosess, til trekull. Vi tar altså avfallet ut av sirkulasjonen hvor det i all hovedsak ville ha gått til fullstendig forbrenning og ført til utslipp av CO2 til omgivelsene. Trekullet blandes inn i lavkarbon-betong. Vi oppnår dermed en betong som har normale fastheter og materialegenskaper tilnærmet en normal betong. Det geniale er at Biocrete binder en stor mengde karbon slik at vi kan kompensere for all den CO2 som frigjøres ved produksjon av betong og armering til sammen. Dermed kan vi oppnå en klimanøytral, armert betongkonstruksjon. Med elementer støpt i Biocrete og med utstøpning og påstøpning i Biocrete til det komplette råbygget på byggeplassene, vil vi med dette materialet kunne tilby leveranse av klimanøytrale råbygg. Dette materialet er allerede presentert i media. Vi utvikler dette materialet sammen med Snøhetta, SKANSKA, Oplandske Bioenergi, Norsk Biokullnettverk, Betong-Øst, NTNU og er støttet av Innovasjon Norge. Les mer på Biocretes hjemmeside: https://biocrete.no.

Ombruk og gjenbruk av våre elementer og råbygg

Con-Form tilstreber å benytte løsninger for sammenbygging av elementer i råbygget, slik at disse kan demonteres uten nevneverdig skade og benyttes i et nytt byggeri. Dette kan vi tilby for balkonger, søyler, trapper og repo i råbygg oppført i vårt byggesystem med skallvegger og plattendekker. I tillegg kan E-slab elementer demonteres og ombrukes.

Alle våre elementer og konstruksjoner kan knuses og gjenbrukes i andre sammenhenger. Det kan være tilslag i ny betong, fyllmasser eller eksponert i nettingkurver.

Produksjon i fabrikk

Vår produksjon av elementer foregår ved fabrikker som alle ligger strategisk riktig plassert i forhold til hovedmarkedene. Dette gir oss korte fraktavstander. Våre partnere innen transport, er forberedt på å konvertere til biodrivstoff på bilene. Dette vil samlet gi en gunstig løsning for lavt utslipp for transporten mellom fabrikk og prosjekt.

Produksjon av ferdigbetong foregår lokalt ved alle fabrikkene. Mengdene er godt tilpasset løpende betongbehov og de små mengdene med restbetong som enkelte ganger finnes, benyttes til støp av blokker eller gjennomgår rensing for resirkulering av vann og tilslag. Varme til produksjonen hentes fra elektriske fyrkjeler med ett unntak hvor vi nå planlegger ombygging til miljøvennlig fyring med pellets. Betongreseptene er nøye optimalisert for jevn produksjon, for lavest mulig tilførsel av energi til herdingsprosessen og for lav GWP verdi i forhold til brukssituasjonen og levetid. Produksjonen vår har stor oppmerksomhet rettet mot å utnytte materialene effektivt for å sikre minimalt med avfall.

Åpenhetsloven

Last ned vår rapport for 2022 her

Kontaktpersoner

Bjørn Ole Rasmussen

Teknisk sjef

Jan Otto Honsrud

Fagsjef

Bjørn Ole Rasmussen

Teknisk sjef
+47 970 68 849
Text Link

Ola Syrstad

Regionsjef
+47 976 59 995
Text Link