Best på råbygg

Con-Form produserer komplette råbygg i betong, optimalisert etter behov og levert på tiden. Lønnsomt, bærekraftig og effektivt. Med vår solide kompetanse tar vi ansvar for hele prosessen fra A til Å – fra teknisk gode løsninger, prosjektering og BIM, elementproduksjon og ferdig montasje på byggeplass.

Con-Form tilbyr også skreddersydde elementleveranser direkte fra våre fabrikker til montasje utført av andre aktører.

Best på råbygg

Vi produserer komplette råbygg i betong, optimalisert etter behov og levert på tiden. Lønnsomt, bærekraftig og effektivt.

Miljø og bærekraft

Betong er i dagens form en betydelig kilde til forurensning. Derfor jobber Con-Form målrettet med å redusere vårt eget og byggebransjens klimaavtrykk gjennom innovative utviklingsprosjekter, dette gjør vi i samarbeid med forskningsmiljøer og andre nyskapende aktører. Vi har satt oss konkrete og ambisiøse mål for arbeidet vårt med miljø og bærekraft, og dette er et sentralt satsingsfelt for oss.
Les mer
Sertifiseringer

Con-Form 40 år

I 2022 var det 40 år siden Con-Form ble etablert. Vi er særdeles stolte over at bedriften i så mange år har fylt en solid og etterspurt rolle i byggebransjen, og at vi fremdeles nyter stor respekt i et stadig mer krevende marked.
Les mer
Sertifiseringer

En seriøs aktør i byggebransjen

Con-Form prioriterer seriøsitet i alle ledd i virksomheten vår.
Finn ut mer

Hele verdikjeden

Vår kompetanse bidrar i alle faser av et bygge-prosjekt, fra prosjektering og utvikling, til produksjon og utførelse, til ferdigstillelse og montering.
Les mer

Avtale

Tilbudsledere med sterke relasjoner til sine kunder sikrer kostnadseffektive og teknisk gode løsninger.

Prosjektering og planlegging

I Con-Form praktiserer vi BIM i alle ledd i prosessen fra tilbud til prosjektgjennomføring.

Elementproduksjon

Egne fabrikker med strategisk beliggenhet sikrer effektiv produksjon av lasting, lossing og spedisjon.

Utførelse byggeplass

I Con-Form har vi fast ansatte montører som jobber sammen i faste lag.

Hvorfor velge betong?

Unik og skarp kompetanse gjør oss til eksperter på å bygge med betong.
Finn ut mer

Kontakt oss for komplette
råbygg i betong - optimalisert
etter behov og levert på tiden.

Kontakt
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences