Hvorfor velge betong?

Con-Form bygger råbyggene i armert betong. Fordi det er lønnsomt for utbygger og gir god komfort og totaløkonomi for forbruker. Med samfunnets økte fokus på både effektive byggeprosesser og bruk av materialer med lang levetid, er betong et naturlig valg i dagens bygninger. Con-Form har inngående kunnskap om materialets muligheter, og utnytter betongens egenskaper i bærende elementer i konstruksjonen, på en optimal måte.

Lang historie

Betong har vært et foretrukket byggemateriale gjennom århundrer, fordi det har unike egenskaper som er vel så aktuelle i dag som den gang romerne bygget Colosseum. Betong holder vannmassene i Hoover-dam på plass. Betong har gitt operahuset i Sydney sitt karakteristiske utseende og det ivaretar infrastrukturen rundt oss i et moderne samfunn. Fra blomsterkassen på verandaen, via avløpsrørene i bakken og til plattformene i Nordsjøen.

Miljøvennlig og gode egenskaper

Betong har ideelle egenskaper som få byggematerialer kan vise til, og sett i et miljøperspektiv kommer materialet godt ut av det når man tar hensyn til levetid og ombruksmuligheter.

Dagens høye krav til energieffektive bygninger med lave vedlikeholdskostnader og lang levetid, oppfylles med bruk av betong. Dessuten er betong ubrennbar med helt unike brannskillende og lyddempende egenskaper. Det gir sikrere bygninger, og bedre komfort med redusert støy fra omgivelsene.

Betong benyttet i bygg og konstruksjoner, sikrer også god stabilitet og sikkerhet mot ytre påkjenninger.

Energieffektivt

Betong er et tungt materiale som tar opp og lagrer energi. Evnen til både å lagre og avgi varme, demper temperatursvinger og gir meget energieffektive bygninger. Den termiske massen kan gi energibesparelser på opptil 15 prosent på oppvarming, og 40 prosent på kjøling. Dette er viktig for å redusere CO2-utslipp og mindre miljøbelastning.

Con-Form kan betong

Con-Form skal med sin inngående kompetanse, bistå slik at ethvert byggeprosjekt leverer på sine gitte krav. Betong bør være et foretrukket materiale, som enten alene eller i kombinasjon med andre materialer, gir lang levetid med lave vedlikeholdskostnader.

Derfor betong

  • Energieffektive bygg
  • Brannhemmende egenskaper
  • Lyddempende egenskaper
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Stabile og sikre bygg

Kontaktpersoner