Con-Form 40 år!

I 2022 var det 40 år siden Con-Form ble etablert. Vi er særdeles stolte over at bedriften i så mange år har fylt en solid og etterspurt rolle i byggebransjen, og at vi fremdeles nyter stor respekt i et stadig mer krevende marked.

Opp gjennom årene har Con-Form bidratt på en lang rekke spennende byggeprosjekter, og vært anerkjent som en kompetent og trygg samarbeidspartner. Vi har et grunnleggende fokus på seriøsitet og sikkerhet, og også på bærekraft og miljø. Vi har høstet anerkjennelse for godt mannskap, gode produkter og løsninger, og alltid hatt et godt omdømme. Noen utfordringer har det selvfølgelig også vært underveis, men det er vel bare naturlig etter så mange år i bransjen.

Det at Con-Form fortsatt er en anerkjent og respektert samarbeidspartner i byggebransjen skyldes først og fremst at vi har så mange kompetente, solide og engasjerte medarbeidere. Vi sender derfor en stor og varm takk til dere alle!

En kort historiefortelling om bedriften som er best på råbygg

Innovasjon og løsninger er ofte et resultat av at markedet møter utfordringer. I etableringsåret 1982 var det vanskelig å få faglærte håndverkere innen betong og støp, og ideen om Con-Form oppsto.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft krevde enklere byggeprosesser. Con-Form løste dette ved å utvikle ferdigstøpte betongelementer, som ble levert og montert direkte på byggeplass. Råbygg kom raskt opp, uten krevende tids- og ressursbruk.

Con-Form har i alle år evnet å tilpasse seg byggeindustriens utfordringer, og fremdeles er det de samme prinsipper om enklere byggeprosesser som er bærende for virksomheten.

1982

Byggeindustrien mangler fagfolk innen forskaling og armering, og ved en reise til München får ledelsen av Berntsen & Boe A/S ideen til prefabrikerte betongvegger til råbygg. Con-Form etableres, med Norges første produksjonslinje for ferdigstøpte betongelementer. Den første fabrikken blir lagt på Skytta i Akershus. Olaf Plassbakk, som var teknisk sjef i Berntsen & Boe, ble direktør i Con-Form.

1984-1985

Fabrikk ble etablert i Orkanger i 1984, samt i Nord-Odal i Hedmark og i Kristiansand i 1984/85.

1986-1989

Fabrikk i Harstad etableres i 1985/86. Con-Form får oppdraget med å levere ferdige betongelementer til Aker Brygge 1 for Åke Larsson i 1986, og Aker Brygge 2 i 1989 for Selmer Furuholmen. I denne perioden er også Con-Form leverandører til Radisson Blue Plaza Hotel i Oslo og Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten.

1990-1993

Bråstopp i byggebransjen, og de fleste aktører i dette markedet sliter. Veidekke kjøper seg inn i Berntsen & Bo A/S, og blir deleiere i Con-Form. Bedriften ser muligheter innenfor tunnelbygging, og fabrikkene tilpasser produksjonen med en ny type elementer.

Vinterbro-Hvassum blir den første tunnelen med elementer for frost- og vannsikring, støpt i sandwich-konstruksjon.

Etter tunge år i norsk byggebransje kjøper Veidekke de resterende to tredeler av Con-Form i 1991.

I tillegg til det store prosjektet med Vinterbro-Hvassum tunnelen, bygger Con-Form også Thon Hotel Triaden på Lørenskog, samt Gjøvik ishall som er et samarbeid mellom Veidekke og Selmer.

1993

Etter å ha vært ansatt i Berntsen & Bo A/S, og deretter Con-Form, siden 1971, slutter Bjørn Bakke for å starte opp konkurrerende virksomhet, Prebygg A/S.

1994

Det begynner så smått å lysne for byggeindustrien, men Veidekke velger likevel å legge ned fabrikkene i Nord-Odal og på Skytta. Ved slutten av året starter Bjørn Bakke og Kristian Nitteberg forhandlinger med Veidekke om oppkjøp av Con-Form.

1995

Prebygg ved Bjørn Bakke og Kristian Nitteberg kjøper Con-Form. Bjørn Bakke blir daglig leder. I denne perioden er kun fabrikken i Orkanger i drift. I løpet av de neste årene kjøper Prebygg/Con-Form opp en rekke mindre underleverandører.

1996

Prebygg/Con-Form bygger Aker Brygge 3 for NCC.

I disse årene jobbes det hardt for både oppdrag og gjennomføring, der også daglig leder Bjørn Bakke er med i monteringsarbeid på byggeplass. Det oppstår en bedriftskultur som gir stort ansvar til hver enkelt medarbeider, med et ønske om å løfte og videreutvikle de ansatte.

1998

Ledelsen ser at det kan gi god utnyttelse av ressursene å operere i to markeder, og etablerer derfor Con-Form Strømstad AB. Vi kjøper et tomt fabrikklokale utenfor Strømstad.

1999

Kommer i gang med veggproduksjon i Strømstad. Con-Form kjøper eierandeler i to elementfabrikker i Bergen.

2000

Kjøper Nobet i Lunde, som blant annet er spesialisert innen betongtrapper.

2001

Con-Form Trøndelag etableres.

2002

Con-Form går inn på eiersiden i det nystartede rådgivende ingeniørselskapet PentaCon (RIB).

2003

Con-Form Konsern i Norge etableres med Bjørn Bakke som konsernsjef. Con-Form Sweden Konsern etableres med Kristian Nitteberg som konsernsjef.

2004

Con-Form Töcksfors etableres. Her produseres det blant annet 1250 prefabrikerte baderomsmoduler i betong per år. Modulene blir tatt godt imot, ikke minst for bygging av hoteller.

2006

Fabrikken i Strømstad bygges ut, noe som muliggjør produksjon av plattendekker i tillegg til vegg.

2007

Con-Form Gøteborg og Con-Form Sør etableres.

Oppstart ny fabrikk i Orkanger.

2008

Bygger blant annet Waldemars Hage i Oslo.

2009

Finanskrisen rammer alle bransjer, ikke minst byggeindustrien. Con-Form bygger Friggagatan i Göteborg med 450 leiligheter som ferdigstilles i 2010.

2010

Etablerer Con-Form Stockholm. Bjørn Ole Rasmussen tar over som konsernsjef i Norge. Vi bygger blant annet Skifer hotell på Oppdal. Lageret på Flateby med hybelbygg for pendlere for Con-Form Oslo blir etablert.

2011

Ny Kristiansand-fabrikk etableres. Avtale om lisensproduksjon inngås med Betong & Entreprenørsenteret i Kabelvåg.

2012

Con-Form gjennomgår en omfattende strategiendring, som blant annet medfører at investeringsselskapet Reiten & Co kommer inn på eiersiden. Bjørn Bakke tar over som konsernsjef for både Norge og Sverige.

Det etableres fabrikk i Enköping, og vi bygger Friends Arena Hotel på 26 etasjer i Stockholm. Töcksfors-fabrikken selges.

2013

Sør-regionen inkluderes i Con-Form Oslo. Con-Form bygger blant annet Lerkendal Hotel i Trondheim og Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

2014

Bjørn Bakke ønsker etter mange år ved roret å overlate lederansvaret til nye krefter hentet eksternt, og Morten Stjern blir ny konsernsjef i Con-Form. Bjørn Bakke fortsetter som leder for virksomhetsutviklingen i selskapet.

2015

Con-Form bygger Scandic Airport Hotel i Bergen, og entreprenørvirksomheten Con-Form Vest etablerer seg i Bergen og Stavanger.

2016

Fabrikken i Enköping selges og virksomheten i Göteborg avvikles. Con-Form Oslo deles i 3 regioner.

2017

Ny robotisert armeringsmaskin installeres i Strømstad-fabrikken. Det inngås kontrakt på leie av to nye hybelbygg på Lahaugmoen til pendlerne i Con-Form Oslo.

2018

Omsetningen har vokst jevnt og trutt, og i 2018 omsetter Con-Form for over 1,1 milliard. Virksomheten i Stockholm avvikles.

2019

Con-Form Vest avvikles.

2020

Nils Christensen blir ny konsernsjef.

2021

Tom Erik Heggedal tar over som konsernsjef. Vi etablerer et bærekraftsmål om 75% reduksjon i co2-utslippet fra Con-Forms produkter og virksomhet innen 2030.

2022

Con-Form bygger D-blokka i Regjeringskvartalet og Akuttsykehuset Hjelset utenfor Molde i tillegg til flere andre store prosjekter.

Kontaktpersoner