Studenter

Con-Form er opptatt av å ha god kontakt og samarbeid med studenter, og da spesielt fra ingeniørstudier eller tekniske fagskoler.

Vi ser at studenter kan bringe med seg nye perspektiver og kunnskaper som kan være nyttige for oss i vår videre utvikling. Samtidig vil det være lærerikt for studenter å samarbeide med erfarne fagfolk hos oss. Ved å skrive bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med oss, eller ved å ha sommerjobb hos oss, kan vi bli godt kjent med hverandre. Vi har rekruttert flere nylig uteksaminerte studenter på denne måten.

Kontaktpersoner

Anne Leholt

Visekonsernsjef og HR-sjef

Anne Leholt

Visekonsernsjef og HR-sjef
+47 905 30 712
Text Link