Lærlinger

Con-Form bidrar hvert år til at det utdannes nye flinke betongfolk til byggebransjen. Dette ser vi som et viktig og meningsfylt samfunnsansvar.

Vi er godkjent lærebedrift og har godt samarbeid med videregående skoler og opplæringskontorer. Gjennom lærlinger får også Con-Form en unik mulighet til å rekruttere flinke fagfolk, som også tilfører oss «fersk» kunnskap rett fra skolebenken.

Voksenlærlinger
Lang praktisk yrkeserfaring kombinert med teoretisk utdanning er en kraftfull kombinasjon. Det er viktig både for den enkelte, og for Con-Form som bedrift, å få dokumentert den kunnskapen som besittes. Derfor tilbyr og tilrettelegger vi for at våre ansatte uten fagbrev skal få mulighet til å avlegge fagprøve hos oss. Kravet er minimum 5 års dokumentert relevant praksis i bransjen.

Egen fagprøve-stasjon
Vi har etablert egen stasjon til bruk ved opplæring av ansatte og til gjennomføring av fagprøver både for ordinære lærlinger og voksen-lærlinger. Fagprøve-stasjonen ligger på Flateby utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Jan Otto Honsrud

Fagsjef

Jan Otto Honsrud

Fagsjef
+47 906 81 050
Text Link