Lunde

Con-Forms egen produksjon av hel-prefabrikerte betongelementer som søyler, balkonger, svalganger, bjelker og trapper.
Post- og besøksadresse
Con-Form Produksjon avd. Lunde
Slusevegen 4, 3825 Lunde
Brugata 4, 3825 Lunde
Fakturainformasjon

Produkter

Bjelker

Søyler

Trapper og Repos

Balkonger og Svalganger

Kontaktpersoner

Kontakt oss for komplette
råbygg i betong - optimalisert
etter behov og levert på tiden.

Kontakt