Helse, miljø og sikkerhet

Con-Forms HMS-arbeid bygger på den grunnleggende forståelsen av at alle skader, på mennesker så vel som på materiell og ytre miljø, kan unngås. Derfor legger vi stor vekt på systematisk opplæring, risikovurdering, planlegging, RUH-rapportering, effektiv avviksbehandling og granskning av alvorlige hendelser.

Helse og arbeidsmiljø
Con-Form skal ha et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø med fokus på trivsel, kompetanse, sikkerhet og forebygging av sykdom og skader hos våre medarbeidere. Sykefraværet i virksomheten skal ikke overstige 4%.

Sikkerhet
Målet er at ingen skal skade seg på våre arbeidsplasser. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for Con-Form skal komme uskadet hjem fra jobb.

I vår virksomhet eksponeres vi for risiko knyttet til løft, arbeid i høyden, bruk av maskiner og utstyr. Opplæring, risikovurderinger og planlegging skal sette oss i stand til å håndtere risikoforholdene uten at skader skjer. Gjennom RUH-rapportering, en effektiv avviksbehandling og granskninger oppnår vi kontinuerlig forbedring av vårt sikkerhetsnivå.

Ytre miljø
Con-Form ønsker å ligge i forkant når det gjelder å redusere byggebransjens miljømessige fotavtrykk. Vi har derfor flere spennende innovasjonsprosjekter på gang for å sikre stadig mer bærekraftige løsninger på vårt virksomhetsområde. I dette arbeidet har vi fokus både på fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Les mer om vår bærekraftssatsing her.

Con-Forms miljøstyringssystem ligger til grunn for vårt kontinuerlige og daglige arbeid med å redusere miljøbelastningene fra virksomheten. Systemet bygger på prinsippene iISO-14001. Miljøpåvirkningen av Con-Forms produkter er dokumentert i EPD’er (Environmental Product Declaration).

Finn Con-Forms EPD´er her.

Kontaktpersoner