Kompetanseutvikling er sentralt for Con-Form, og vi ønsker at alle skal oppleve å utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben hos oss. Dyktige og engasjerte medarbeidere er selve fundamentet i Con-Form!

Lang praktisk yrkeserfaring kombinert med teoretisk utdanning er en kraftfull og verdifull kombinasjon. Det er viktig både for den enkelte, og for Con-Form som bedrift, å få dokumentert den kunnskapen som besittes.

Derfor tilbyr vi dyktige medarbeidere uten fagbrev en mulighet for å være voksen-lærling hos oss. Con-Form samarbeider her med Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk (Byggopp). Kravet er minimum 5 års dokumentert relevant praksis i bransjen.

Fagprøvene utføres enten på en av byggeplassene våre, eller på fagprøve-senteret vårt i Flateby utenfor Oslo.