Fabrikken produserer betongelementer til boligblokker, hoteller og andre store bygg, hovedsakelig dekkeelementer og veggelementer.

For tiden er vi 9 ansatte, og vi har et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø.
Vi holder til i Mjåvannsvegen 164 i Kristiansand.

Fabrikken i Kristiansand er en del av Con-Form Group og er et viktig satsingsfelt for selskapet.

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Con-Forms visjon er å være Best på råbygg. Con-Form ble etablert i 1982 for å effektivisere byggeprosessen, og det er fremdeles bedriftens overordnede målsetting.

Con-Form Group hadde en samlet omsetning i 2020 på ca 780 mill.kr., og vi forventer en omsetning på omtrent samme nivå i 2021.

Ta kontakt med Kjetil Ajer på tlf. 917 37 802 eller på mail kjetil.ajer@con-form.no snarest mulig hvis du vil vite mer om stillingen, eller om du ønsker å søke.