Som regionsjef i Oslo region 2 jobber du nær kundene med et samlet ansvar for alt fra første kontakt og innsalg til reklamasjonsansvar i garantitiden. Du vil delta i konsernets ledergruppe. Hovedfokus vil være bygging av langsiktige relasjoner til etablerte og nye kunder, og stadig effektivisering av produksjonen i samarbeid med kundene.

Du vil få ansvar for all virksomhet i din enhet. Av de tre regionene i Oslo har din enhet den største forventede omsetningen på 310 MNOK i inneværende år. Resultatene er bra, og organisasjonen har høy kompetanse på produkt og gjennomføring av prosjektene. Du har  sju prosjektteam og tilhørende støttefunksjoner med deg når du starter i jobben. Din ledelse avgjør utviklingen videre.

Din første utviklingsoppgave blir å forberede organisasjonen på enda sterkere konkurranse i markedet. Vi tror at du som ny regionssjef kommer til å lykkes med det ved å etablere et enda tettere samarbeid med kundene i regionen. Derigjennom vil dere øke den felles effektiviteten i prosjektgjennomføringen og utnytte de unike fortrinnene i Con-Form teknologien enda bedre.

Du bør minimum ha fem års erfaring som prosjektleder hos entreprenør, byggherre eller konsulentselskap. Formalkompetansen bør være minimum høyskolebakgrunn. Som person er du forretningsmessig, strategisk og analytisk. Du liker å involvere deg med kunder, oppnår lett tillit og er god til å etablere en vinn-vinn stemning i en relasjon.

For ytterligere opplysninger, kontakt konsernsjef Morten Stjern, telefon 924 86 373 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511.