Videre vil arbeidsoppgavene være:

 • Utøve tydelig ledelse på tildelte prosjekter for å sikre riktig framdrift, økonomistyring og lønnsomhet, kvalitet og sikkerhet
 • Etablere og utvikle kunde- og leverandørrelasjoner, sikre høy kundetilfredshet
 • Bidra i tilbudsprosesser og anbudsvurderinger før signering av kontrakt med kunde
 • Før oppstart av prosjektene sikre seg god kjennskap til signert kontrakt og forpliktelsene i denne
 • Sikre involvering og målrettet samarbeid med prosjekt-teamet, sikre god kommunikasjon
 • Ansvar for utarbeidelse av hovedfremdriftsplan i samarbeid med kunde og andre samarbeidspartnere, og for at denne implementeres i 3 ukersplaner og dagsplaner på byggeplass. Sikre god oppfølging av hovedfremdriftsplanen.
 • Følge opp rib-leverandør og tegnere
 • Organisere og bidra i oppstartsmøter, statusmøter, fremdrifts- og byggemøter
 • Bestille elementer internt og eventuelt eksternt i henhold til framdrift og kalkyle. Melde inn riktige mengder i rett tid overfor fabrikk og sikre umiddelbare oppdateringer ved endringer. Sørge for at oppstartsmøter med fabrikk blir avholdt i henhold til rutine, og aktivt bidra på disse.
 • Håndtere avvik og endringer i henhold til rutinene, og sørge for at budsjettmessige tillegg og andre hensyn umiddelbart legges fram for kundene
 • Aktivt bestemme produksjonsmetoder og produksjonsutstyr på prosjektet, i samarbeid med anleggsleder
 • Sikre god kvalitetssikring (KS) gjennom utarbeidelse, videreformidling og oppfølging av kontrollplanen for prosjektet og de nødvendige prosjektdokumenter, i henhold til bedriftens KS-system
 • Sikre god og pro-aktiv oppfølging av bedriftens HMS-rutiner på byggeplass. Utarbeide generell risikoanalyse og HMS-plan før oppstart, og sikre videreformidling og oppfølging av disse.
 • Sikre rett ressursstyring på egne prosjekter, i samarbeid med regionsjef
 • Bidra til løsninger ved personal- og teamutfordringer på egne prosjekter, i samarbeid med regionsjef og anleggsledere
 • Fakturabehandling av innkjøp
 • Rapportering i henhold til rutiner.

 

Det er ledige prosjektleder-stillinger både i Oslo region 1 og region 2.

Har du spørsmål til stillingene, eller ønsker å søke, ta kontakt med:
Regionsjef Jan Erik Furuhaugen på tlf + 47 488 40 979 (region 1).
Regionsjef Bjørn Ole Rasmussen på tlf + 47 970 68 849 (region 2).