Montasjearbeideren skal montere betongelementer i henhold til utarbeidede tegninger og beskrivelser på byggeplass. Jobben skal utføres i samsvar med gjeldende spesifikke beskrivelser for prosjektet, og ifølge retningslinjer for Con-Form byggesystem og Montasjeskolen i Con-Form. Montasjearbeideren skal påse at den etterspurte kvaliteten på sluttproduktet blir ivaretatt på best mulig måte, og bidra til at reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas i det daglige arbeidet. Du må kunne være fleksibel med arbeidssted, da prosjektene utføres på ulike steder i Oslo.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Håndverker, gjerne med fagbrev - spesielt i betong
 • Erfaring fra byggeplass
 • Kunne lese og forstå tegninger (norske tegninger)
 • Erfaring med betongelementer
 • Jernbinding


Det er ønskelig at du har fullført kurs i:

 • 555 - bruk av personlig verneutstyr
 • Anhuking, stropping og signalgivning
 • Grunnkurs personlig fallsikring
 • Varme arbeider


Personlige egenskaper:

 • Liker å jobbe i team/lag
 • Nøye og kvalitetsbevisst
 • Effektiv og praktisk
 • Gode kommunikasjonsevner


Har du spørsmål, eller ønsker å søke, ta kontakt med Anne Leholt på tlf + 47 905 30712 eller på anne.leholt@con-form.no.