Vi er pr i dag 33 ansatte i Trøndelag-regionen.

Arbeidet består i montasje av betongelementer og øvrig betongarbeid på byggeplass. Jobben skal utføres i samsvar med gjeldende spesifikke beskrivelser for prosjektet, og ifølge retningslinjer for Con-Form byggesystem og opplæring gitt i Montasjeskolen i Con-Form.

Montasjearbeideren skal påse at den etterspurte kvaliteten på sluttproduktet blir ivaretatt på best mulig måte, og bidra til at reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas i det daglige arbeidet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Lærling i betongfaget, helst fra VG2.

Personlige egenskaper:

  • Liker å jobbe i team/lag
  • Nøye og kvalitetsbevisst
  • Effektiv og praktisk

 
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kristian Syrstad på tlf 975 65 124, eller Ola Syrstad på tlf 976 59 995.

Søknadsfrist 7. mai 2021.
Søknader sendes via finn.no. Søk opp Con-Form på finn.no, eller søk på finn-kode for montørstillingene: 215547826, alternativt finn-kode for lærlingstillingene: 215552039.