Om Con-Form
Con-Forms visjon er å være Best på råbygg. Con-Form ble etablert i 1982 for å effektivisere
byggeprosessen, og det er fremdeles bedriftens overordnede målsetting.

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass.

Con-Form systemet har en rekke fordeler framfor tradisjonelle byggemetoder: Det er fleksibelt, raskt og tilbyr en unik kombinasjon av fordelene fra plass-støpte bygg og rene elementbygg.

Entreprenørvirksomheten vår leverer komplette råbygg til entreprenører og byggherrer i Norge. Fabrikkene våre kan også levere betongelementer direkte i både Norge og Sverige.

Con-Form Group har ca 400 ansatte, og hadde en samlet omsetning i 2020 på ca 780 mill.kr. Vi forventer en omsetning på omtrent samme nivå i 2021.

Vi søker nå bas til montasjelag
Con-Form AS region Oslo er et viktig satsingsfelt for Con-Form Group AS, og vi har nå behov for en dyktig bas til et lag bestående av 6 flinke montører på byggeprosjekter på strekningen Agder – Oslo.

Avdelingen Con-Form AS region Oslo 1 har kontorer både i Tvedestrand og Oslo, og består pr i dag av ca 70 medarbeidere.

Arbeidet i montasjelaget består i montasje av betongelementer og øvrig betongarbeid på byggeplass. Jobben skal utføres i samsvar med spesifikke beskrivelser for prosjektet, og ifølge retningslinjer for Con-Form byggesystem og opplæring gitt i Montasjeskolen i Con-Form.

Basen har ansvaret for å organisere og lede lagets daglige arbeid slik at arbeidet utføres på en best mulig måte, og er i samarbeid med anleggsleder en viktig del av den operative ledelsen på byggeplassen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for montasje, forskaling, armering og støping for de involverte ute på byggeplassen.
  • Ivareta at riktig grunnlag for mål, merker og høyder er på plass.
  • Sørge for at alt av utstyr som skal brukes i montasje er til stede til enhver tid.
 • Ansvar for planlegging av ukeplaner, i samarbeid med anleggsleder på byggeplassen. 
 • Skrive dagbok for byggeplassens drift.
 • Melde fra ved eventuelle feil på tegninger, og påse at riktige tegninger kommer på plass.
 • Mottakskontroll av leveranser inn og ut på byggeplassen.
  • F.eks. registrering av feil og mangler på elementer, og sørge for at dette blir varslet ihht avviksrutinene.
 • Bestilling av betong når Con-Form utfører støpingen selv.
 • Kontrollere at fremdrift er i henhold til fremdriftsplanene.
 • Sikre godt kvalitetsarbeid og sikkerhetsarbeid i laget, i henhold til Con-Forms rutiner.
 • Påse at regler for arbeidstid, overtid mm overholdes i laget.
 • Bidra til motivasjon og engasjement i montasjelaget.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Håndverker med byggfaglig fagbrev, gjerne i betong, alternativt annen relevant byggfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra byggeplass
 • Behersker norsk eller svensk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Må trives med lederrollen, og ha lederegenskaper
 • Liker å jobbe i team/lag
 • Nøye og kvalitetsbevisst
 • Effektiv og praktisk.

Vil du vite mer, ta kontakt med anleggsleder Peter Bjerregaard på tlf 90 80 20 25, eller send søknad med CV til peter.bjerregaard@con-form.no.

Søknadsfrist snarest mulig, og senest 1. november 2021.