Arbeidsoppgavene er:

 • Personaloppgaver for eget montasje-lag
 • Bidra i anbudsvurderinger før signering av kontrakt med kunde, og før oppstart sikre seg god kjennskap til signert kontrakt og forpliktelsene i denne.
 • Utarbeide og vedlikeholde 3-ukersplaner og dagsplaner basert på prosjektets hoved-fremdriftsplan, og sørge for god oppfølging og etterlevelse av disse
 • Rapportere prosjekt-status til prosjektleder
 • Føre prosjektets dagbok
 • Delta og bidra i oppstartsmøter, statusmøter, fremdrifts- og byggemøter
 • Umiddelbart rapportere avvik, endringer og tillegg i henhold til rutinene
 • Bidra med rettidig kontroll av element- og montasjetegninger
 • Aktivt bestemme produksjonsmetoder og produksjonsutstyr på prosjektet, i samarbeid med prosjektleder
 • Sikre at kvalitetssikring (KS) i henhold til kontrollplanen for prosjektet blir utført på byggeplassen
 • Sikre god og pro-aktiv oppfølging av bedriftens HMS-rutiner på byggeplass. Sørge for gjennomføring av prosjektets HMS-plan og sikker jobb-analyser (SJA) ved behov.
 • Sørge for god ivaretakelse av utstyrscontainer, verneutstyr og annet materiell på byggeplassen, og sørge for at materiellet blir returnert lager/utleier i best mulig stand ved avslutning av prosjektet
 • Foreta avrop og bestillinger av alle leveranser til prosjektet
 • Være et bindeledd mellom oppdragsgiver/kunde/UE og rib på byggeplass
 • Foreta innkjøp av arbeidstøy, verneutstyr og forbruksmateriell ifølge bedriftens innkjøpsrutiner
 • Fakturabehandling av innkjøp
 • Rapportering i henhold til rutiner.

Har du spørsmål til stillingen, eller ønsker å søke, ta kontakt med regionsjef Jan Erik Furuhaugen på tlf +47 488 40 979.