Vi takker for tilliten og  gratulerer HENT AS med et godt gjennomført prosjekt.