Quality Arena Hotel ble oppført for Peab Sverige AB og ligger i Stockholm på Lokvägen 15, Solna. Con-Form takker for oppdraget og sammarbeidet i prosjektet