Vi gratulerer Vari Utvikling med råbygget i Nordbyveien 122, og takker for tilliten.