Vi har hatt gleden av å få oppdraget med råbygget for Vari Utvikling på dette prosjektet. Kontrakten var på Ca. 18mill og vi gjennomførte prosjektet på 26 uker med en kran og ett lag.

Vi gratulerer Vari Utvikling med råbygget i Nordbyveien 22, og takker for tilliten.