Vi har hatt gleden av å bygge for JM Entreprenør AS på dette prosjektet. Con-Form leverte hele råbygget inkludert fundamenter og gpg, og det er bygget med to tårnkraner levert av Alt i Kran AS.

Anlegget er på 8 900 m2 dekke og 5 100 m2 vegg. Det inneholder 44 leiligheter og parkeringskjeller fordelt på 3 terrasseblokker i direkte tilknytning til Nordmarka. Masserud Terrasse er del av prosjekt Masserud 

Vi takker for tilliten og  gratulerer JM Entreprerenør AS med et godt gjennomført prosjekt