Vi har hatt gleden av å bygge for JM Entreprenør AS på dette prosjektet.

Masserud Terrasse

  • Mars 2016-November 2016
  • JM Entreprenør
  • 8 900 m2 dekke og 5 100 m2 vegg
  • Losbyveien 17C, 1475 Finstadjordet

Con-Form leverte hele råbygget inklusive fundamenter og gpg. Bygget med 2 tårnkraner levert av Alt i Kran AS.  

P-kjeller og 44 leiligheter fordelt på 3 terrasseblokker i direkte tilknytning til marka. Masserud Terrasse er del av prosjekt Masserud 

Vi takker for tilliten og  gratulerer JM Entreprerenør AS med et godt gjennomført prosjekt