1998

Con-Form Strømstad AB etableres. Det svenske og norske markedet er ikke i takt, og ledelsen ser at det kan gi god utnyttelse av ressursene å operere i to markeder. Con-Form kjøper et tomt fabrikklokale utenfor Strømstad, men produksjon i lokalene avventes.