1995

Prebygg kjøper Con-Form, men velger å legge bedriften i dvale frem til alle Prebyggs kontrakter er innløst i 1997. I denne perioden er kun fabrikken i Orkanger i drift. I løpet av de neste årene kjøper Prebygg/Con-Form opp en rekke mindre underleverandører.