Con-Forms resultat før skatt ble i 2017 42,5 mill mot 32,4 mill i 2016, en resultatforbedring på 31%.  
Det engasjement og gode arbeidet som medarbeiderne i hele organisasjonen har utført, er den direkte årsaken til resultatforbedringen.  
Ordrereserven er rekordhøy ved årsskiftet, og gir oss særdeles gode forutsetninger for en positiv utvikling også i 2018.

Morten Stjern, Konsernsjef