Anette Slåttsveen KroghAnette Slåttsveen Krogh, Prosjektleder - Ansatt i Con-Form siden 2013

Jeg tenker veldig sjelden på at andelen av kvinner i prosjektene er lav. Vi er et team av fagfolk som skal samarbeide best mulig for optimale resultater, og fokuset er full utnyttelse av interne ressurser for at prosjektene skal gi lønnsomhet for kunden og Con-Form, sier Anette Slåttsveen Krogh.

Anette er sivilingeniør fra NTNU, og med fagområdet bygg er hun vant til at andelen kvinner er lav, også fra tidligere arbeidsgivere.

– Det er viktig å finne sin naturlige plass i prosjektgruppen. Jeg hadde ikke erfaring fra betong da jeg begynte i Con-Form, men har studert industriell økologi og er derfor spesielt opptatt av hva byggematerialene betyr for miljøet, sier Anette.

Betong er et av de mest bæredyktige og brukte byggematerialene i verden, og har en nærmest ubegrenset formbarhet. Og nettopp dette vekket Anettes interesse da hun valgte Con-Form som arbeidsplass.

– I studietiden lærer vi mye om nettopp det å lære. Det har jeg god bruk for i alle prosjektene vi har gående. Det er hele tiden nye utfordringer, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS). Jeg jobber mye mot de store entreprenørene, og vi skal sørge for at vi alltid er spesialister innenfor det vi leverer, forklarer Anette.

– Og ja, jeg er kanskje den eneste kvinnen på byggeplass, men jeg opplever at jeg er omgitt av gode kolleger og at det er like stor takhøyde ute som på kontoret. Selv om vi vokser er det alltid kort vei til nærmeste leder og det er enkelt å spille på hverandres ressurser på tvers av fagområder.

Og ja, hun er en av få kvinner – enn så lenge. For Con-Form er ute etter flere av samme slaget.