EPD - miljødeklarasjon av våre produkter

EPD står for Environmental Product Declaration. En EPD lages på bakgrunn av en livsløpsanalyse av produktet, og viser produktets miljøpåvirkningsprofil i alle faser fra produksjon til destruksjon. EPD'ene verifiseres av uavhengig tredjepart.

EPD Norge LogoEPD'ene utarbeides og verifiseres etter ISO 14025, og er nasjonalt og internasjonalt anerkjent. EPD'ene inngår i Con-Forms dokumentasjon i ProductXchange.

 

 

ECOproduct - miljøriktige byggevarer

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

Metoden ble utviklet i 2003 i et i samarbeid mellom Byggtjeneste, Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC, NAL I ECOBOX m.fl.

Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

ECOproduct