• Omsetter for ca 50 mill
  • Ca 22 ansatte ved vår fabrikk Skogvegen 5, Lunde i Telemark
  • Her produserer vi trapper,balkonger,svalganger,bjelker,søyler
  • Fabrikken i Lunde leverer til Con-Form AS sine egne prosjekter, men selger også direkte til eksterne kunder.

Besøks- og postadresse
Con-Form Produksjon AS avdeling Lunde
Slusevegen 4
3825 Lunde


Fakturaadresse
Con-Form Produksjon AS avdeling Lunde
Brugata 4
3825 Lunde.

Faktura-epost: faktura.lunde@con-form.no
Telefon ved spørsmål om faktura: +47 900 84 930