• Omsetter for ca 50 mill
  • Ca 22 ansatte ved vår fabrikk Skogvegen 5, Lunde i Telemark
  • Her produserer vi trapper,balkonger,svalganger,bjelker,søyler
  • Fabrikken i Lunde leverer til Con-Form AS sine egne prosjekter, men selger også direkte til eksterne kunder.