Innkjøpsavdelingens hovedmål er at sikre at Con-Form lykkes med sin visjon om å bli Best på Råbygg gjennom;

  • Å sikre konkurransedyktige innkjøpsvillkår med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet, HMS, miljø og leveransesikkerhet
  • Å finne og aktivt jobbe med strategiske samarbeidspartners som gjør oss bedre og innovative
  • Å utvikle Con-Form gjennom å jobbe med kontinuerlig forbedring på tvers av hele virksomheten i Norge og Sverige
     

For å oppnå dette jobber vi i innkjøpsavdeling sentralisert med kategoristyring. Kategoristyring er en arbeidsmetodikk brukt av alt flere bedrifter for å oppnå kostnadseffektivitet innen innkjøp. Arbeidsmetodikken fokuserer på å implementere nytenking og resultatforbedrende tiltak utover det tradisjonelle innkjøpsarbeidet med fokus på avtaler og pris.

Her forklares bredden i kategoristyrt innkjøp vs. tradisjonelt innkjøp:
Kategoristyrt innkjøp