Vårt systematiske HMS-arbeid har som mål at skader på mennesker, materiell og ytre miljø unngås. For å oppnå det målet vektlegger Con-Form spesielt opplæring, risikovurdering, planlegging, RUH-rapportering, effektiv avviksbehandling og granskning av alvorlige hendelser.

Helse og arbeidsmiljø
Con-Form skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger sykdom og skader hos våre medarbeidere. Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges slik at alle arbeidstagerne kan få en positiv opplevelse av å jobbe i Con-Form. Arbeidsplassene skal være preget av trygghet og trivsel, og alle medarbeidere skal ha mulighet til å bidra til å utvikle arbeidsmiljøet i Con-Form.

Con-Form har et mål om at det totale sykefraværet i virksomheten ikke skal overstige 4%.

Ytre miljø
Con-Forms virksomhet innebærer en belastning på ytre miljø i form av forbruk av materialer, transporter og utslipp. Con-Forms miljøstyringssystem ligger til grunn for vårt kontinuerlige arbeid med å redusere miljøbelastningene fra virksomheten. Systemet bygger på prinsippene i ISO-14001.

Miljøpåvirkningen av Con-Forms produkter er dokumentert i EPD’er (Environmental Product Declaration) og gjennom ECOproduct.

Sikkerhet
Målet er at ingen skal skade seg på våre arbeidsplasser. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med å oppnå et skadefritt Con-Form. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for Con-Form skal komme uskadet hjem fra jobb. 

Gjennom vår virksomhet eksponeres vi for risiko knyttet til løft, arbeid i høyden, bruk av maskiner og utstyr etc. Opplæring, risikovurderinger og planlegging skal sette oss i stand til å håndtere risikoforholdene uten at skader skjer. Gjennom RUH-rapporteringen og en effektiv avviksbehandling oppnår vi en kontinuerlig forbedring av vårt sikkerhetsnivå.

Con-Form har et konkret mål om H-verdi = 0.