Con-Form satser på god opplæring, samt på lærlinger og voksen-opplæring. Vi har derfor etablert en egen prøve-stasjon til bruk ved fagprøver for lærlinger og voksen-lærlinger, samt til utvikling av ansatte og opplæring av nyansatte.

Fagprøve-stasjonen ligger i Flateby utenfor Oslo.