Basert på de faglige kravene og utfordringene knyttet til de ulike stillingene i selskapet, har vi definert hvilke temaer som det jevnlig skal kurses på i Con-Form Skolen. I tillegg dukker det opp nye eller andre nyttige temaer som kan variere fra år til år.

Målene med Con-Form Skolen er å:

  • Støtte opp under bedriftens strategier og skape bedre forretningsmessige resultater
  • Videreutvikle kompetansenivået til medarbeiderne for å sikre sterk yteevne, nytenkning og konkurransekraft
  • Sikre gjennomføring og dokumentasjon på lovpålagte kurs
  • Være en attraktiv arena som kan bidra til å holde på kunnskapstørste medarbeidere og tiltrekke oss dyktige nye.

Sentralt i Con-Form Skolen står montasjeskolen og programmet for lederutvikling.

I montasjeskolen utdanner Con-Form selv sine montører for å sikre at montasjearbeidet på byggeplassene utføres i tråd med Con-Forms unike byggesystem. Systemet sikrer forutsigbarhet og effektivitet i byggeprosessen både med tanke på sikkerhet, fremdrift, kvalitet og kostnadsnivå.

Gjennom Con-Forms program for lederutvikling skal våre ledere få mulighet til å utvikle nødvendige ferdigheter for å fungere effektivt som ledere.  Programmet skal også sikre at det utvikles interne karrieremuligheter for medarbeidere som ønsker et lederansvar.  

Flere av foredragsholderne i Con-Form Skolen er interne ressurspersoner. I tillegg inviterer vi inn kunnskapsrike og inspirerende eksterne bidragsytere ved behov.  Programmet for lederutvikling gjennomfører vi sammen med våre samarbeidspartnere Dale Carnegie (www.dalecarnegie.no) og De4 Search&Consulting (www.de4.no).